środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - koszykówka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr J. Pytkowski, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Pytkowski, wykładowca

Cel przedmiotu

C1-poznanie celów i zadań podstawowego etapu kształcenia gracza

C2-opanowanie wiedzy i umiejętności uprawniających do planowania i realizacji zadań dotyczących szkolenia zawodnika w etapie podstawowym

C3-opanowanie wiedzy i umiejętności identyfikowania niezawodności i efektywności działania i współdziałania zawodników podczas gry oraz programowania środków i metod doskonalących umiejętności gry

Opis przedmiotu

przedmiot prowadzony w formie ćwiczeń praktycznych i zajęć teoretycznych ,wykorzystanie technik audiowizualnych, przygotowywanie projektów jednostek treningowych,przygotowanie projektu rocznego cyklu przygotowawczego sportowca  pod opieką wykwalifikowanych pracowników  AWF we Wrocławiu