środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - piłka nożna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Konefał, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1.  C1 - Poznanie celów i zadań etapowego kształcenia gracza oraz powinności i kompetencji trenera.

2.  C2 - Nabycie wiedzy o istocie wielopodmiotowej gry oraz dyspozycji do sytuacyjnych uwarunkowań działania zawodników.

3.  C3 - Opanowanie wiedzy i umiejętności identyfikowania, niezawodności działania oraz programowania środków i metod doskonalących umiejętności gry.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na Studiach II stopnia. Dominującą formą prowadzenia zajęć są ćwiczenia. Treści kształcenia obejmują szeroki zakres problematyki związanej z treningiem w grze w piłkę nożną.