czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - judo
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Maśliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry trenerskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami w różnym wieku.

C2 - Przygotowanie kadry trenerskiej dla potrzeb sportu szkolnego i klubów sportowych.

C3 - Wykształcenie rozumnego  trenera przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego  trenera przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Na zajęciach studenci otrzymują specjalistyczna wiedzę dotyczącą przygotowywania i projektowania makrocykli, mezocykli, jednostek treningowych. Studenci wyposażani są także w wiedzę na temat organizacji i prowadzenie zgrupowań sportowych. Systematyzowana jest wiedza z zakresu 6-1 KYU oraz 1-2 DAN.