środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - pływanie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Klarowicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Jaszczak, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr S. Szczepan, adiunkt,
prof. dr hab. K. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu


Teoretycznie i praktyczne przygotowuje studenta do zarządzania treningiem pływaka z uwzględnieniem danych dotyczących uwarunkowań indywidualnych i środowiskowych.

- Poznanie historii pływania i innych dyscyplin pływackich;

- Poznanie różnych form ćwiczeń w wodzie

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje 270 godzin ćwiczeń realizowanych podczas II lat studiów drugiego stopnia. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące treningu pływackiego, zarówno od strony warsztatowej jak i naukowo teoretycznej. Wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie kursu zapewniają pełne przygotowanie dydaktyczno- pedagogiczne dla trenera pływania.

Które obejmuje:

Umiejętność pływania 4 technikami sportowymi

Znajomość metod i form treningu pływackiego

Zasady i metody prowadzenia nauki i doskonalenia pływania na wszystkich etapach budowania tych umiejętności

Znajomość przepisów kodeksu karnego i cywilnego dotyczących odpowiedzialności trenera pływania w świetle prawa

Umiejętności i wiadomości związane z Ratownictwem wodnym ( możliwość zdobycia uprawnień ratownika wodnego zawodowego- wymaga to jednak uzupełnienia treści kursu o dodatkowe wykłady i ćwiczenia, które realizuje się na wniosek uczestników przez Centru Doskonalenia Kadr)

 Po ukończeniu przedmiotu studenci przystępują do egzaminu uzyskując tytuł trenera II klasy pływania.