środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

trenerska

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - lekkoatletyka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Stodółka, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Stodółka, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Cel: Przygotowanie zawodowe do pracy w sporcie, w tym prowadzenia procesu szkoleniowego w lekkoatletyce, uzyskanie uprawnień trenera II klasy w lekkoatletyce.

Zadania:

  1. Przygotowanie do prowadzenia zajęć treningowych na wszystkich etapach szkolenia sportowego w lekkoatletyce oraz

  2. Zapoznanie z współczesną wiedzą o technice sportowej, metodyce nauczania a także podstawowymi zagadnieniami treningu sportowego w lekkoatletyce.

  3. Zapoznanie ze strukturami zarządzania w lekkiej atletyce.

  4. Zapoznanie z organizacją imprez lekkoatletycznych i podstawami sędziowania.

  5. Zapoznanie z tradycjami sportu lekkoatletycznego w Polsce i na świecie.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w wymiarze 300 godzin dydaktycznych podczas 3-letnich studiów I stopnia (licencjackich) rozpisanych na 6 semestrów. W szczegółach: w semestrach 1-4 po 45 godzin i 5-6 po 60 godzin. Zajęcia realizowane są na specjalistycznych obiektach lekkoatletycznych i w naturalnym terenie. Do dyspozycji są:

1. Hala lekkoatletyczna o nawierzchni tartanowej z zeskokami do skoku wzwyż i skoku o tyczce, rzutnią do pchnięcia kulą i klatkami do rzutów dyskiem i młotem w warunkach halowych-treningowych (Witelona 25a).

2. Stadion lekkoatletyczny o nawierzchni mineralnej i obwodzie 333 metrów,  z czterema torami okólnymi i ośmioma  torami na prostej oraz skocznią do skoków długich i rzutniami do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem i rzutami: dyskiem i młotem z zabezpieczeniem w specjalistyczną klatkę (Witelona 25a). Do dyspozycji jest również obiekt lekkoatletyczny Stadionu Olimpijskiego klasy B PZLA (al. Paderewskiego 35).

Wymienione obiekty dysponują odpowiednią ilością sprzętu (przyborów) lekkoatletycznego jak kule, oszczepy, młoty, dyski, płotki, tyczki, inne.

3. W sąsiedztwie znajduje się Park Szczytnicki ze ścieżkami biegowymi o mineralnej nawierzchni o skonfigurowanym przebiegu (podbiegi, zbiegi) i naturalnymi przeszkodami terenowymi.

W ramach zajęć dydaktycznych studenci poznają lekkoatletykę jako dyscyplinę sportu ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne przyswojenie podstaw techniki sportowej poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych, praktyczną metodykę nauczania poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod jej oceniania (własne filmowanie, własna obróbka materiału filmowego w oparciu o dostępne programy komputerowe). W przypadku biegów długodystansowych monitorowanie własnych reakcji fizjologicznych poprzez wykorzystanie sporttesterów. Na zebranym materiale eliminują i korektują własne błędy w technice ruchu, projektują i planują proces treningowy na różnych etapach szkolenia i w różnych blokach konkurencji (biegi, rzuty, skoki), czy wybranych konkurencjach lekkoatletycznych z uwzględnieniem zgrupowań sportowych. Uczestnicząc w imprezach sportowych poznają system współzawodnictwa i rozgrywek oraz podstawy sędziowania, które stanowią integralną część szkolenia sportowego w lekkoatletyce. Studenci w ramach specjalizacji otrzymują wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie własnej grupy sportowej w oparciu o specyficzną znajomość lekkoatletyki jako podstawowej dyscypliny sportu w programie igrzysk olimpijskich i lekkoatletyczne formy ruchu występujące w każdej działalności ruchowej człowieka.