czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Trener przygotowania motorycznego

Nazwa przedmiotu

Elektromiografia w diagnostyce mięśnia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność Trener - przedmiot teoretyczny do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biomechaniki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Szpala, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Szpala, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Poznanie procesów działania mięśni szkieletowych i zjawisk elektrycznych występujących w  mięśniu.
  2. Teoretyczne i praktyczne poznanie metody pomiarowej jaką jest elektromiografia powierzchniowa (sEMG).
  3. Przedstawienie możliwości zastosowania sEMG w pracy instruktora sportu, trenera i nauczyciela wychowania fizycznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w  semestrze 4 na II roku studiów II stopnia i odbywa się w formie wykładów (15 godzin).

Przedmiot służy zapoznaniu się przez studentów z rodzajami działalności mięśniowej  w kategoriach przyczynowo-skutkowych.

Umożliwia zdobycie i doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesną, nieinwazyjną, biomechaniczną metodą pomiaru i analizy aktywności mięśni - elektromiografią powierzchniową (sEMG).