środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Szermierka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Medyńska-Tercjak, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Medyńska-Tercjak, wykładowca

Cel przedmiotu

1.Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w szermierce i udzielania lekcji indywidualnych.

2.Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, i kontroli procesu szkolenia w szermierce oraz motywowania

2. Opanowanie umiejetnoeści prowadzenia zawodnika podczas zawodów.

Opis przedmiotu

Nabycie zdolności wykorzystania umiejętności i odpowiedniej wiedzy w realizacji procesu treningowego w podstawowym etapie szkolenia.

Ukazanie wszechstronnego wpływu dyscypliny na ludzki organizm na różnych etapach ontogenezy.

Zajęcia realizowane w formie teoretycznej i praktycznej.