czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Pływanie


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_036 - Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Chrobot, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze instruktora sportu w pływaniu.

·  Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dydaktyczno pedagogicznych

   warunkujących efektywną realizację procesu nauczania pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym.

·  Pozyskanie przez studenta wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności dydaktyczno pedagogicznych

   warunkujących efektywną realizację procesu treningu sportowego 

Opis przedmiotu

Specjalizacja instruktorska z pływania jest przedmiotem przygotowującym do pracy w charakterze instruktora pływania. 
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i wykładów na obiekcie Krytej Pływalni AWFwe Wrocławiu. 
Student po ukończeniu kursu jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia zajęć z nauki pływania, treningu pływackiego na etapach - wstępnym oraz ukierunkowanym.

Wiedza na temat techniki w dyscyplinie pływanie obejmuje zagadnienia związane z standaryzacją ,

indywidualizacją oraz wykonaniem mistrzowskim techniki w rywalizacji sportowej. Przekazana wiedza

teoretyczna wykorzystywana jest w praktyce podczas zajęć laboratoryjnych. Warsztat pracy instruktora

przekazywany na specjalizacji obejmuje zakres działań dydaktyczno-pedagogicznych opartych o metodykę nauczania, doskonalenia, oraz o metody przekazu informacji. Ukończenie specjalizacji instruktorskiej w pływaniu gwarantuje także podniesienie swojej sprawności

pływackiej oraz możliwość startów w zawodach rangi okręgowej i ogólnopolskiej.

Program przedmiotu jest realizowany w trakcie trzech semestrów: drugim, trzecim oraz czwartym.

W semestrze drugim realizowane sa zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące techniki pływania sportowego, semestr trzeci  poświęcony jest metodyce nauczania pływania , w semestrze czwartym realizowane są zagadnienia treningu sportowego w pływaniu na różnych etapach szkolenia.