środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Piłka siatkowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Superlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Superlak, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Rozpoznawanie uzdolnień do gry w piłkę siatkową w wieloletnim procesie kształcenia dzieci i młodzieży.
  2. Poznanie specjalistycznych umiejętności ruchowych stosowanych w dyscyplinie oraz podstawowych zasad działania i współdziałania podczas gry; poznanie sposobów kontroli efektów procesu kształcenia.
  3. Umiejętność pomiaru poziomu rozwoju określonych zdolności osobniczych u dzieci i młodzieży oraz doboru i realizacji metod, form i środków w edukacji sportowej młodych siatkarzy.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w trzech semestrach (140 g.), podczas którego studenci w formie zajęć seminaryjnych i praktycznych zdobywać będą wiedzę o prawidłowościach edukacji sportowej dzieci i młodzieży. W tym celu zastosowane będą różne formy edukacji, a głównie analiza bibliografii obejmująca zagadnienia przedmiotu, analiza i synteza wiedzy koniecznej do zrozumienia procesu treningowego dzieci i młodzieży. W trakcie ćwiczeń praktycznych studenci będą poznawać i analizować umiejętności ruchowe stosowane w grze oraz realizować przygotowane samodzielnie projekty jednostek treningowych. Ważną formą edukacyjną będzie uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży, obserwacja ich poczynań podczas gry, ich analiza i ocena umiejętności, jako wyznacznik do generowania celów i zadań treningowych.