środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Lekkoatletyka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Alończyk, starszy wykładowca,
dr A. Czeczkowska, wykładowca,
prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr U. Włodarczyk, wykładowca

Cel przedmiotu

C1 - Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia  zajęć treningowych na podstawowym etapie szkolenia sportowego w lekkoatletyce.

C2 - Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat planowania i organizacji procesu szkoleniowego w poszczególnych blokach konkurencji lekkoatletycznych.

C3 - Umożliwienie nabywania kompetencji społecznych niezbędnych przy organizacji szkolnych imprez lekkoatletycznych 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z techniką i metodyką nauczania konkurencji lekkoatletycznych w pełnym ich zakresie (konkurencje biegowe i techniczne), zarówno w aspekcie teoretycznym (wiedza), jak i praktycznym  (umiejętności).  Pozwala na  poznanie środków, metod i form  stosowanych w treningu lekkoatletycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wstępnego etapie szkolenia.  Przedmiot wyposaża studentów  w wiedzę  dotyczącą planowania i organizacji procesu treningowego w blokach konkurencji lekkoatletycznych na etapie wstępnym. Studenci poznają ponadto podstawowe zasady organizacji  i sędziowania  zawodów lekkoatletycznych. Trwające trzy semestry zajęcia prowadzone są w formie audytoryjnej, seminaryjnej i laboratoryjnej.