czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Kolarstwo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Hebisz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Hebisz, adiunkt,
dr R. Hebisz, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

  1. Znajomość metod rozwoju wydolności fizycznej w kolarstwie
  2. Umiejętność kontroli procesu treningowego za pomocą wskaźników fizycznych, biomechanicznych, fizjologicznych i biochemicznych.
  3. Znajomość metod nauczania czynności ruchowych w kolarstwie oraz dobór odpowiednich ćwiczeń.
  4. Umiejętność doboru sprzętu kolarskiego i treningowego.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć student pozna metody kształtowania cech fizycznych oraz nauczania czynności ruchowych w kolarstwie. Nauczy się on fizycznych, biomechanicznych i fizjologicznych metod kontroli treningu kolarskiego oraz wykorzysta je podczas realizacji praktycznych zajęć laboratoryjnych i terenowych. Student dowie się, jak diagnozować uzdolnienia do poszczególnych konkurencji kolarskich, będzie rozpoznawał predyspozycje fizyczne, fizjologiczne, psychiczne i ruchowe. Nauczy się posługiwać testami diagnostycznymi prowadzonymi w laboratorium i w terenie. Nauczy się interpretować testy wysiłkowe i na ich podstawie tworzyć plan rozwoju zawodnika.