środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Koszykówka


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr J. Pytkowski, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Pytkowski, wykładowca

Cel przedmiotu

C1-poznanie istoty gry sportowej

C2-poznanie celów i zadań wstępnego etapu kształcenia gracza

C3-opanowanie wiedzy i umiejętności uprawniającej do planowania i realizacji zadań dotyczących kształcenia gracza na wstępnym etapie szkolenia ( w tym przepisów i umiejętności sędziowania)

poznanie przepisów gry i nabycie umiejętności sędziowania

Opis przedmiotu

przedmiot realizowany poprzez indywidualne spotkania ze studentami oraz zajęcia praktyczne z grupami szkolenia wstęnego w klubach i szkołach