środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska : dyscyplina Judo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 40.0 4.0
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 80.0 8.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Przygotowania Motorycznego, Moduł wyboru specjalności - Trener Personalny, Moduł wyboru specjalności - Sport Paraolimpijski, Moduł wyboru specjalności - Odnowa Biologiczna w Sporcie, Moduł wyboru specjalności - Specjalność Żywienie i suplementacja w sporcie

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SSPORT_12_I_S_01 - Judo,
KWF_13_S_I_100 - Specjalizacja instruktorska - judo

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1 - Przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami w różnym wieku.

C2 -Przygotowanie kadry instruktorskiej dla potrzeb sportu szkolnego i klubów sportowych.

C3 -Wykształcenie rozumnego  instruktora przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, na których student w sposób praktyczny nabywa umiejętności wykorzystywania filozofii Budo i środków oddziaływania na zachowanie się człowieka  w całym procesie ontogenezy. Celem dydaktycznym przedmiotu jest wykształcenie rozumnego  instruktora przygotowanego do spełniania wszystkich praktycznych i informacyjnych potrzeb zawodnika w odniesieniu do jego wszechstronnego rozwoju, możliwości motorycznych i dyspozycyjności swoim ciałem. Na zajęciach studenci otrzymują specjalistyczną wiedzę dotyczącą przygotowywania i projektowania makrocykli, mezocykli, jednostek treningowych dla różnych grup wiekowych. Studenci wyposażani są także w wiedzę na temat organizacji i prowadzenie zgrupowań sportowych, zawodów sportowych. Systematyzowana jest wiedza z zakresu 6-1 KYU.

Warunki uczestnictwa:

Posiadanie minimum 2 kyu w dyscyplinie judo.