czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja zawodowa - kolarstwo
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Specjalizacja zawodowa

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Hebisz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Hebisz, adiunkt,
dr R. Hebisz, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

  1. Umiejętność kontroli procesu treningowego za pomocą wskaźników fizycznych, biomechanicznych, fizjologicznych i biochemicznych.
  2. Znajomość metod nauczania czynności ruchowych w kolarstwie oraz dobór odpowiednich ćwiczeń.
  3. Znajomość metod kształtowania cech fizycznych w kolarstwie.
  4. Znajomość różnych bodźców treningowych wspomagających rozwój wydolności.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć student pozna metody kształtowania cech fizycznych oraz nauczania czynności ruchowych w kolarstwie. Nauczy się on fizycznych, biomechanicznych i fizjologicznych metod kontroli treningu kolarskiego oraz wykorzysta je podczas realizacji praktycznych zajęć laboratoryjnych i terenowych. Student dowie się, jak diagnozować uzdolnienia do poszczególnych konkurencji kolarskich, będzie rozpoznawał predyspozycje fizyczne, fizjologiczne, psychiczne i ruchowe. Nauczy się posługiwać testami diagnostycznymi prowadzonymi w laboratorium i w terenie. Będzie oceniał zmiany w zakresie wydolności fizycznej i umiejętności ruchowych, korzystając z wiedzy i umiejętności dyscyplin naukowych takich jak: biomechanika, fizjologia, teoria sportu. Wiedza z zakresu medycyny sportu, anatomii, fizjologii i fizjoterapii pozwoli na zidentyfikowanie zagrożeń związanych z treningiem kolarskim oraz wskazanie działań zapobiegających powstawaniu dysfunkcji.