środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka trenerska - Strzelectwo
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Praktyka trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kurzawski, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent

Cel przedmiotu

1. Praktyczne zapoznanie się studentów ze strukturą i funkcjonowaniem sekcji i klubu sportowego na różnych poziomach szkolenia.

2. Udział w realizacji procesu treningowego.

3. Realizacja wyznaczonych zadań w zajęciach treningowych.

4. Udział w kontroli procesu treningowego.

5. Obserwacja zawodów sportowych. 

Opis przedmiotu

Poznanie ogólnej struktury organizacyjnej klubu i sekcji.

Zapoznanie się z organizacja szkolenia w klubie sportowym.

Udział w praktycznej realizacji zadań treningowych.

Zapoznanie się z narzędziami służącymi do monitorowania i diagnozowania procesu treningowego w klubie.

Zapoznanie się z dokumentacją szkoleniową prowadzoną w klubie.