środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

trenerska

Nazwa przedmiotu

Praktyka trenerska - Pływanie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Praktyka trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Chrobot, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Klarowicz, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie studenta z teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami realizacji procesu treningowego z uwzględnieniem indywidualnych oraz środowiskowych czynników modyfikujących trening pływaka. 
  2. Wyposażenie studenta w umiejętność diagnozowania formy sportowej zawodnika w oparciu o obiektywne oraz subiektywne kryteria jej oceny. 
  3. Umiejętność planowania i realizacji planów  i zadań treningowych na wyższym etapie treningu pływackiego.


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje 60 godzin działań praktycznych studenta realizowanych w klubie sportowym pod opieką trenera prowadzącego. Działania praktyczne obejmują  hospitacje, obserwacje, asystę oraz prowadzenia realizowane przez studenta.