środa, 17 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka trenerska - Judo
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Praktyka trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Maśliński, adiunkt,
dr hab. K. Witkowski, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Poznanie przez studentów struktury klubu, jego funkcjonowania na poziomie sekcji sportowej, na różnych etapach szkolenia.
  2. Udział studentów w procesie treningowym w sekcji na różnych etapach szkolenia.
  3. Realizacja wyznaczonych zadań w procesie treningowym oraz poszczególnych jednostkach treningowych.
  4. Nauczanie specjalistycznych struktur ruchowych charakterystycznych dla dyscypliny judo.


Opis przedmiotu

Przedmiot ma na celu ukazanie studentowi funkcjonowanie klubu w otaczającym go środowisku, współpracę z różnymi organami terytorialnymi. Ponadto student ma okazję zapoznania się ze strukturą organizacyjną klubu oraz relacjami pomiędzy poszczególnymi komórkami. Na zajęciach student uczestniczy w procesie treningowym realizowanym przez sekcje sportowe. Prowadzi, asystuje i organizuje zajęcia dla różnych grup wiekowych. Prowadzi dokumentację trenerską archiwizującą poszczególne zajęcia. Przedmiot umożliwia studentowi obserwację pracy trenerskiej na różnych etapach ontogenezy zawodników i zawodniczek. Na zajęciach student zaznajamia się z metodami i środkami nauczającymi specjalistycznych struktur ruchowych.