środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek studiów

Sport

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka trenerska - Siatkówka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener - Praktyka trenerska

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Motoryczności Człowieka

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Superlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Superlak, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Weryfikacja nabytej wiedzy zawodowej w kontaktach z trenerem klubowym i w toku hospitacji zajęć treningowych.

2. Umiejętność projektowania i realizacji wybranych elementów jednostki treningowej.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w klubie sportowym, pod kierunkiem trenera zajmującego się szkoleniem młodzieży. Plan praktyki obejmuję głównie:

  • rzeczową identyfikację dyspozycji i umiejętności gry zawodników;
  • poznanie czasowo-rzeczowej struktury planu szkolenia zespołu;
  • hospitacja wybranych fragmentów jednostki treningowej;
  • samodzielne prowadzenie części zajęć;
  • czynny udział w zawodach sportowych zespołu i zadaniowa obserwacja zawodników podczas meczu.