czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: SPORT_16_I_S

Kierunek: Sport

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł przedmiotów kierunkowych
1.  Podstawy statystyki
(SPORT_16_I_001)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Podstawy marketingu
(PSPORT_13_I_S_04)
15.0 20.0 35 15.0
20.0
4.0
3.  Historia sportu
(PSPORT_13_I_S_03)
30.0 0 30 30.0
0
3.0
4.  Podstawy zarządzania
(PSPORT_13_I_S_05)
30.0 0.0 30 30.0
0.0
3.0
5.  Ekonomia
(PSPORT_14_I_S_001)
30.0 15.0 45 30.0
15.0
5.0
6.  Podstawy zarządzania kadrami
(PSPORT_13_I_S_15)
15.0 20.0 30 15.0
20.0
3.0
7.  Teoria sportu
(PSPORT_13_I_S_14)
20.0 20.0 40 20.0
20.0
4.0
8.  Wymowa i impostacja głosu
(SPORT_15_I_003)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem sportowym
(PSPORT_13_I_S_18)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
10.  Organizacja zawodów i zgrupowań sportowych
(MSPORT_13_I_S_06)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
11.  Biomechanika sportu
(PSPORT_13_I_S_20)
15.0 30.0 40 15.0
30.0
4.0
12.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(SPORT_17_I_013)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
13.  Coaching sportowy
(SPORT_15_I_002)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
14.  Podstawy dietetyki
(PSPORT_13_I_S_29)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
15.  Socjologia sportu
(SPORT_18_I_002)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
16.  Teoria i metodyka bezpiecznego upadania
(SPORT_17_I_002)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
17.  Odnowa biologiczna
(PSPORT_13_I_S_31)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
18.  Prawo w sporcie i ochrona własności intelektualnej
(PSPORT_13_I_S_26)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
19.  Biochemia wysiłku fizycznego
(PSPORT_13_I_S_16)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
20.  Fizjologia wysiłku
(PSPORT_13_I_S_21)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
3.0
21.  Teoria treningu sportowego
(PSPORT_13_I_S_24)
10.0 30.0 30 10.0
30.0
4.0
22.  Doping farmakologiczny
(PSPORT_13_I_S_35)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
23.  Metodologia pracy dyplomowej
(SPORT_15_I_004)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
24.  Seminarium pracy dyplomowej
(SPORT_15_I_026)
0 0.0 250 0
0.0
2.0
0
0.0
2.0
II Moduł przedmiotów do wyboru - przedmioty teoretyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze) realizują wszyscy studenci na kierunku
1.  Podstawy bezpieczeństwa w górach
(PWSPORT_17_I_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Mierniki jakości życia
(PWSPORT_17_I_005)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Szkoleniowe gry sytuacyjne
(PWSPORT_17_I_006)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
4.  Fizyka sportu
(WSPORT_13_I_S_03)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
5.  Fizjoterapia w sporcie - zagadnienia podstawowe
(WSPORT_13_I_S_18)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
6.  Odnowa w sporcie - zagadnienia podstawowe
(WSPORT_15_I_001)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
7.  Relaksacja w sporcie - zagadnienia podstawowe
(WSPORT_15_I_002)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
8.  Resocjalizacyjne wartości sportu
(WSPORT_15_I_003)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
9.  Aksjologiczne podstawy pracy trenera
(WSPORT_15_I_004)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
10.  Studium rodziny
(WSPORT_13_I_S_15)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
11.  Specyfika sportu dzieci i młodzieży
(WSPORT_15_I_005)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
12.  Wybrane problemy pracy trenera
(WSPORT_15_I_006)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
13.  Etyka działalności sportowej
(WSPORT_15_I_007)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
III Moduł przedmiotów ogólnouczelnianych
1.  Anatomia
(PSPORT_13_I_S_01)
15.0 30.0 45 15.0
30.0
5.0
2.  Antropologia
(PSPORT_13_I_S_02)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
4.0
3.  Biochemia
(PSPORT_13_I_S_08)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
4.  Technologie informacyjne
(PSPORT_13_I_S_12)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
5.  Fizjologia
(PSPORT_13_I_S_17)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
6.  Psychologia
(SPORT_15_I_025)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
7.  Pedagogika
(PSPORT_13_I_S_32)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
IV Moduł przedmiotów praktycznych (WF)
1.  Ćwiczenia siłowe
(PSPORT_13_I_S_06)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
2.  Lekkoatletyczne konkurencje biegowe
(PSPORT_13_I_S_19)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Pływanie
(SPORT_15_I_005)
0 15.0 20 0
15.0
2.0
4.  Gimnastyka z elementami akrobatyki
(PSPORT_13_I_S_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Gry i zabawy ruchowe w etapie wstępnym treningu
(SPORT_15_I_007)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Judo
(PSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Ćwiczenia kompensacyjne w treningu sportowym
(SPORT_15_I_008)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Badminton
(PSPORT_13_I_S_34)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Ju-jitsu
(PSPORT_13_I_S_28)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
10.  Fitness
(PSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Tenis
(SPORT_15_I_006)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
12.  Teoria i praktyka sportu osób niepełnosprawnych
(SPORT_15_I_009)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
2.0
V Moduł wyboru specjalności - Specjalność Trenerska
1.  Podstawy teorii wychowania fizycznego
(TSPORT_13_I_S_02)
20.0 10.0 20 20.0
10.0
2.0
2.  Lekkoatletyczne formy ruchu
(TSPORT_13_I_S_13)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Kontrola auksologiczna
(TSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
4.  Tenis stołowy – dysc. indywidualne
(TSPORT_13_I_S_07)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Lekkoatletyczne konkurencje techniczne – dysc. zespołowe
(TSPORT_13_I_S_08)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
6.  Motoryczność sportowca
(TSPORT_13_I_S_10)
20.0 20.0 40 20.0
20.0
3.0
7.  Podstawy fizjoterapii w sporcie
(SPORT-T_17_I_021)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
8.  Zarządzanie obiektami i finansami w klubie sportowym
(TSPORT_13_I_S_14)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
9.  Praktyka w klubie - wprowadzenie - wykład
(TSPORT_15_I_006)
20.0 0 20 20.0
0
2.0
10.  Antropomotoryka
(TSPORT_13_I_S_04)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
11.  Nauczanie czynności ruchowych
(TSPORT_13_I_S_15)
20.0 0 20 20.0
0
2.0
12.  Projektowanie systemów treningowych
(TSPORT_13_I_S_21)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
VI Moduł wyboru specjalności - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Zachowania uczestników widowisk sportowych
(MSPORT_13_I_S_02)
5.0 15.0 20 5.0
15.0
2.0
2.  Marketing olimpijski
(MSPORT_13_I_S_01)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
3.0
3.  Gry integracyjne
(MSPORT_13_I_S_05)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
4.  Tenis stołowy
(MSPORT_13_I_S_09)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Budowanie i rozwijanie zespołów sportowych
(MSPORT_14_I_S_002)
0 30.0 30 0
30.0
3.0
6.  Orienteering
(MSPORT_13_I_S_11)
0 20.0 20 0
20.0
2.0
7.  Trening menedżerski
(MSPORT_13_I_S_10)
0 30.0 30 0
30.0
3.0
8.  Zarządzanie procesami w klubie sportowym
(MSPORT_13_I_S_16)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
9.  Public relations
(MSPORT_13_I_S_20)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
10.  Praktyka zawodowa menedżerska - wprowadzenie (wykład)
(MSPORT_15_I_001)
20.0 0 20 20.0
0
2.0
11.  Zabawy i gry terenowe
(MSPORT_13_I_S_03)
15.0 15.0 10 15.0
15.0
1.0
12.  Finanse we współczesnym sporcie
(MSPORT_14_I_S_001)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
3.0
13.  Wprowadzenie do coachingu
(MSPORT_14_I_S_003)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
14.  Komunikacja społeczna
(MSPORT_13_I_S_08)
10.0 20.0 30 10.0
20.0
3.0
15.  Trener personalny
(MSPORT_13_I_S_13)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
16.  Zarządzanie infrastrukturą sportową
(MSPORT_13_I_S_17)
20.0 0 10 20.0
0
1.0
17.  Psychologia biznesu
(MSPORT_13_I_S_18)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
3.0
18.  Projektowanie systemów w organizacji
(MSPORT_13_I_S_19)
15.0 15.0 30 15.0
15.0
2.0
19.  Zarządzanie wiedzą i informacją w firmie sportowej
(MSPORT_14_I_S_004)
20.0 0 10 20.0
0
1.0
VII Moduł praktyk - Specjalność Trenerska
1.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Piłka nożna
(SPORT_15_I_012)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
2.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Piłka ręczna
(SPORT_15_I_013)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
3.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Koszykówka
(SPORT_15_I_014)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
4.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Siatkówka
(SPORT_15_I_015)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
5.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Tenis
(SPORT_15_I_016)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
6.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Kolarstwo
(SPORT_15_I_017)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
7.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Kulturystyka
(SPORT_15_I_018)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
8.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Judo
(SPORT_15_I_019)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
9.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Pływanie
(SPORT_15_I_020)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
10.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Lekkoatletyka
(SPORT_15_I_021)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
11.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Strzelectwo sportowe
(SPORT_15_I_022)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
12.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Tenis stołowy
(SPORT_15_I_023)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
13.  Praktyka w klubie - warsztaty trenerskie - Gimnastyka sportowa
(SPORT_15_I_024)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
VIII Moduł praktyk - Specjalność Menedżer Sportu
1.  Praktyka zawodowa menedżerska
(SPORT_15_I_011)
0 200.0 100 0
100.0
4.0
0
100.0
5.0
IX Specjalność Menedżer Sportu - 1 przedmiot humanistyczny do wyboru (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Świadomość ciała
(WSPORT_15_I_009)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Zarządzanie bezpieczeństwem zawodnika w sporcie
(WSPORT_15_I_010)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
3.  Wartości aktywności fizycznej w środowisku wodnym
(WSPORT_15_I_011)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
4.  Etyka menedżera sportu
(WSPORT_15_I_008)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
X Specjalność Menedżer Sportu - 2 przedmiot humanistyczny do wyboru (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Psychologia zachowań społecznych
(WSPORT_15_I_012)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Podstawowe problemy ekologii
(WSPORT_15_I_014)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
3.  Aktywność fizyczna - kulturowe i psychologiczne aspekty
(WSPORT_15_I_013)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
4.  Sport w systemie wartości osób z niepełnosprawnością
(PWSPORT_18_I_003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Kultura słowa
(PWSPORT_18_I_004)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
XI Języki obce (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język obcy
(SPORT_15_I_J001)
0 240.0 120 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
XII Specjalizacja zawodowa: ścieżka trenerska (student realizuje wybraną dyscyplinę sportu)
1.  Specjalizacja zawodowa - Tenis
(TSPORT_15_I_001)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
2.  Specjalizacja zawodowa - Kolarstwo
(TSPORT_15_I_002)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
3.  Specjalizacja zawodowa - Gimnastyka sportowa
(TSPORT_15_I_005)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
4.  Specjalizacja zawodowa - Judo
(TSPORT_15_I_003)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
5.  Specjalizacja zawodowa - Pływanie
(TSPORT_15_I_004)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
6.  Specjalizacja zawodowa - tenis stołowy
(TSPORT_14_I_S_001)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
7.  Specjalizacja zawodowa - Lekkoatletyka
(TSPORT_13_I_S_25)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
8.  Specjalizacja zawodowa - kulturystyka
(TSPORT_13_I_S_22)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
9.  Specjalizacja zawodowa - strzelectwo sportowe
(TSPORT_13_I_S_26)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
10.  Specjalizacja zawodowa - piłka siatkowa
(TSPORT_13_I_S_11)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
11.  Specjalizacja zawodowa - piłka nożna
(TSPORT_13_I_S_01)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
12.  Specjalizacja zawodowa - koszykówka
(TSPORT_13_I_S_06)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
13.  Specjalizacja zawodowa - piłka ręczna
(TSPORT_13_I_S_03)
65.0 235.0 250 45.0
0
4.0
20.0
25.0
4.0
0
45.0
4.0
0
45.0
4.0
0
60.0
4.0
0
60.0
4.0
XIII Moduł praktyk
1.  Zgrupowanie sportowe (obóz) praktyka terenowa wybr. dysc.
(SPORT_15_I_010)
0 100.0 30 0
100.0
5.0