czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: TZ_20_I_S/N

Kierunek: Terapia zajęciowa

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)
1.  Elementy samoobrony i sportów walki w prewencji zdrowia psychicznego
(TZ_22_wf_01)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
2.  Ju-jitsu
(TZ_20_wf_01)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
3.  Drużynowe gry rekreacyjne
(TZ_20_wf_02)
0 30.0 0 0
30.0
0.0
II Przedmioty podstawowe
1.  Anatomia
(PTZ_12_I_S_01)
30.0 60.0 60 15.0
30.0
3.0
15.0
30.0
3.0
2.  Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
(PTZ_12_I_S_02)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Fizjologia człowieka
(PTZ_12_I_S_03)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
4.  Kinezjologia
(PTZ_12_I_S_04)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
III Przedmioty kierunkowe.
1.  Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności
(KTZ_12_I_S_02)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
2.  Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej
(KTZ_12_I_S_03)
30.0 45.0 25 30.0
45.0
4.0
3.  Patologia i zagadnienia kliniczne w pediatrii
(KTZ_12_I_S_08)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Terapia zajęciowa dzieci - zaburzenia neurorozwoju i biomechaniki
(KTZ_12_I_S_09)
15.0 45.0 15 15.0
45.0
3.0
5.  Terapia zajęciowa - dzieci - zagadnienia edukacyjne i umiejętność pracy w szkole
(KTZ_12_I_S_10)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
6.  Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością uczenia się (LD)
(KTZ_12_I_S_11)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
7.  Terapia zajęciowa osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się (LD)
(KTZ_12_I_S_12)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
8.  Zagadnienia kliniczne w neurologii i neurochirurgii
(KTZ_12_I_S_13)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
9.  Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń neurologicznych
(KTZ_12_I_S_14)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
10.  Zagadnienia kliniczne w dysfunkcjach narządu ruchu
(KTZ_12_I_S_15)
15.0 30.0 30 15.0
15.0
2.0
0
15.0
1.0
11.  Terapia zajęciowa osób w ortopedii i traumatologii
(KTZ_12_I_S_16)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
12.  Terapia zajęciowa osób w reumatologii
(KTZ_12_I_S_17)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
13.  Ergonomia w środowisku życia i pracy
(KTZ_12_I_S_18)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
14.  Ergonomia i adaptacje - aktywność adaptowana (AA)
(KTZ_12_I_S_19)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
15.  Podstawy psychiatrii
(KTZ_12_I_S_20)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
16.  Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością psycho-społeczną w psychiatrii środowiskowej
(KTZ_12_I_S_21)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
17.  Terapia zajęciowa w psychiatrii klinicznej
(KTZ_12_I_S_22)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
18.  Terapia zajęciowa osób w starszym wieku - programy indywidualnej interwencji
(KTZ_12_I_S_23)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
19.  Terapia zajęciowa w zapobieganiu niepełnosprawności - programy interwencji środowiskowej
(KTZ_12_I_S_24)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
20.  Terapia zajęciowa w środowisku zamieszkania
(KTZ_12_I_S_25)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
21.  Terapia zajęciowa osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie
(KTZ_12_I_S_27)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
22.  Portfolio - rozwój kompetencji personalnych i profesjonalnych
(KTZ_13_I_S_01)
25.0 30.0 45 15.0
0
1.0
5.0
10.0
1.0
5.0
10.0
1.0
0
10.0
1.0
23.  Podstawy warsztatu muzykoterapeutycznego
(TZ_15_I_004)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
24.  Podstawy arteterapii
(TZ_15_I_005)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
25.  Podstawy dramy i choreoterapii
(TZ_15_I_006)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
IV Wychowanie fizyczne - przedmiot do wyboru - PLAN
1.  Wychowanie fizyczne - przedmiot do wyboru
(XPWKOS_17_I_001)
0 60.0 0 0
30.0
0.0
0
30.0
0.0
V Moduł pracy dyplomowej
1.  Egzamin dyplomowy (część praktyczna i część teoretyczna)
(XWydz.FIZ_17_I_001)
0 0.0 250 0
0
0.0
0.0
5.0
5.0
VI Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)
1.  Przedmiot do wyboru z aktywności fizycznej
(XPWFIZ_14_I_001)
0 150.0 100 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
2.  Badminton
(TZ_20_af_02)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
3.  Taneczne formy ruchu
(TZ_20_af_01)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
4.  Wprowadzenie do technik relaksacyjnych
(TZ_20_af_03)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
5.  Tańce standardowe
(TZ_20_af_05)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
6.  Nowoczesne formy aktywności rekreacyjnej
(TZ_20_af_04)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
7.  Fitness zdrowy kręgosłup
(TZ_21_I_af_02)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
8.  Podstawy windsurfingu
(TZ_22_af_01)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
VII Przedmioty do wyboru
1.  Zarządzanie czasem
(TZ_22_PT_01)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
2.  Przedmiot do wyboru
(XPWFIZ_15_I_002)
150.0 0 60 30.0
30.0
0
0
2.0
2.0
30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
30.0
0
2.0
3.  Artreterapia w teorii i praktyce
(WTZ_18_I_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
4.  Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej
(TZ_18_I_PT2_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
5.  Metodyka wystąpień publicznych
(TZ_21_PT_02)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
6.  Strategia radzenia sobie ze stresem
(PWTZ_16_I_af003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
7.  Wellnes & SPA
(TZ_17_I_PT_003)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
8.  Terapie związane z przyrodą
(TZ_20_PT_01)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
9.  Turystyka kajakowa
(PWTZ_16_I_005)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
VIII Przedmioty ogólne
1.  Ekonomia i Ochrona zdrowia oraz systemy opieki społecznej
(TZ_19_I_01)
30.0 15.0 5 30.0
15.0
2.0
2.  Techniki informatyczne z ochroną własności intelektualnej
(TZ_19_I_02)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(TZ_19_I_03)
0 15.0 15 0
15.0
1.0
4.  Język obcy
(TZ_15_I_J001)
0 240.0 210 0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
2.0
2.0
0
0
30.0
30.0
3.0
3.0
5.  Metodologia badań naukowych
(TZ_19_I_04)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
IX Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Psychologia ogólna i rozwojowa
(PTZ_12_I_S_05)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
2.  Psychologia społeczna i kliniczna
(PTZ_12_I_S_06)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
3.  Pedagogika ogólna, andragogika i czasu wolnego
(PTZ_12_I_S_07)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Pedagogika społeczna i specjalna
(PTZ_12_I_S_08)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
5.  Socjologia
(PTZ_12_I_S_09)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
2.0
6.  Wstęp do terapii zajęciowej
(KTZ_12_I_S_01)
30.0 30.0 50 15.0
15.0
2.0
15.0
15.0
2.0
7.  Etyka
(TZ_15_I_008)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
8.  Podstawy prawa
(TZ_19_I_05)
30.0 0 30 30.0
0
2.0
X Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)
1.  Psychologia ogólna
(TZ_16_I_001)
15.0 30.0 30 15.0
30.0
3.0
2.  Psychologia społeczna
(TZ_16_I_002)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
3.  Psychopedagogika
(TZ_16_I_003)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
4.  Pedagogika leczniczo - terapeutyczna
(TZ_16_I_004)
15.0 30.0 15 15.0
30.0
2.0
5.  Socjologia kultury
(TZ_16_I_005)
15.0 30.0 5 15.0
30.0
2.0
6.  Propedeutyka terapii zajęciowej
(TZ_16_I_006)
30.0 30.0 50 15.0
15.0
2.0
15.0
15.0
2.0
7.  Etyka społeczna
(TZ_16_I_007)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
8.  Aspekty prawne w terapii zajęciowej
(TZ_19_I_06)
30.0 0 20 30.0
0
2.0
XI Praktyka
1.  Praktyka orientacyjna / wstępna
(WTZ_12_I_S_01)
0 100.0 0 0
100.0
4.0
2.  Praktyka - Terapia zajęciowa dzieci: klinika i szkoła
(WTZ_12_I_S_02)
0 100.0 0 0
100.0
4.0
3.  Praktyka - Terapia zajęciowa dorosłych (LD) praca i życie codzienne
(WTZ_12_I_S_03)
0 100.0 0 0
100.0
4.0
4.  Praktyka - terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych fizycznie
(WTZ_12_I_S_04)
0 150.0 0 0
150.0
6.0
5.  Praktyka - Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami psychicznymi
(WTZ_12_I_S_05)
0 150.0 25 0
150.0
7.0
6.  Praktyka terapii zajęciowej w starszym wieku
(WTZ_12_I_S_06)
0 150.0 25 0
150.0
7.0
7.  Praktyka - Terapia Zajęciowa w ośrodkach terapii zajęciowej lub środowisku życia
(WTZ_12_I_S_07)
0 150.0 0 0
150.0
6.0
8.  Projekt z praktyką - Terapia zajęciowa osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie
(KTZ_12_I_S_28)
0 150.0 0 0
150.0
6.0