piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Portfolio - rozwój kompetencji personalnych i profesjonalnych

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt

Cel przedmiotu

Zrozumienie i wdrożenie idei procesu uczenia się przez całe życie (long life learning). 

Poznanie sposobów dokumentowania rozwoju kompetencji studenta terapii zajęciowej. 

Tworzenie własnego edukacyjnego portfolio.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na 1,2,4,6 semestrze, w trakcie których studenci uczą się tworzenia i rozwijania własnego edukacyjnego portfolio. Poprzez samodzielne wyznaczanie celów i systematyczną refleksję, kreują i kontrolują swój rozwój. Uczą się zdobywania i przedstawiania różnorodnych dowodów będących potwierdzeniem wzrostu ich kompetencji zawodowych.