piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Gry i zabawy z piłkami edukacyjnymi
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Cichy, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Cichy, adiunkt

Cel przedmiotu

Nauczanie: umiejętności niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zajęć z dużą liczbą piłek; doboru zabaw i gier ruchowych z piłkami edukacyjnymi do indywidualnych możliwości intelektualnych i ruchowych uczniów; umiejętności niezbędnych przy tworzeniu zadań ruchowo-umysłowych wykorzystując piłki edukacyjne.

Opis przedmiotu

Studenci poznają zabawy integracyjne z piłkami edukacyjnymi Edubal, alfabet - zabawy o charakterze orientacyjno-porządkowym, ćwiczenia i zabawy z piłkami edukacyjnymi Edubal rozwijające umiejętności rachowania. Poznają różne formy współpracy w grupie – zabawy rozwijające myślenie abstrakcyjne, rywalizacja. Piłki edukacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.