piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy prawa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Poznanie podstawowych elementów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawo własności intelektualnej
  2. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa handlowego
  3. Poznanie aspektów prawnych związanych z pomocą społeczną
  4. Prawne aspekty terapii zajęciowej
  5. Poznanie podstawowych aspektów prawnych dotyczących osoby niepełnosprawnej
  6. Poznanie aspektów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej

Opis przedmiotu

Podstawowe pojęcia prawa: systemy pra­wa, podmioty prawa, wykładnia prawna. Prawo cywilne: umowy cywilnoprawne. Prawo pracy – nawiązanie i ustanie stosunku pracy, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika.   Prawne uregulowania funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Karta praw człowieka. Karta praw dziecka, ochrona dziecka. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa. Eksperyment naukowy i medyczny w świetle prawa. Prawo wynalazcze i prawo autorskie. Ochrona własności intelektualnej. Prawo własności intelektualnej, pojęcia plagiatu i autoplagiatu.