piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ekonomia i Ochrona zdrowia oraz systemy opieki społecznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław,
dr I. Perechuda, asystent

Cel przedmiotu

  1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ekonomii, podstawy rachunkowości
  2. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących ekonomiki zdrowia
  3. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących kosztów finansowych, rodzaje kosztów, metody redukcji kosztów
  4. Kalkulacja kosztów 
  5. Obliczenie kosztów określonego zabiegu terapeutycznego
  6. Modele finansowania służby zdrowia
  7. System finansowania Służby Zdrowia w Polsce
  8. System ubezpieczeń społecznych w Polsce
  9. Sysytemy opieki społecznej 

Opis przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekonomii, ekonomiki zdrowia, zasad rachunkowości. Zapoznanie studenta z pojęciem kosztów, miejscem ich powstawania w działalności terapeutycznej. Kosztorys podstawowych usług. Zapoznanie studenta z modelami finansowanie opieki zdrowotnej w krajach unijnych i poza Europą, pojęcie  Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zapoznanie studenta z systemem finansowania służby zdrowia w Polsce, pojęcie świadczeń medycznych i procedur rehabilitacyjnych. Pojęcie - "sieci szpitali", kontraktowania usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem usług fizjoterapeutycznych. 

Pojęcie opieki społecznej, rodzaj wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Formy pomocy społecznej