piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Etyczne aspekty rehabilitacji seksualnej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Zna i rozumie znaczenie sfery intymnej/seksualnej dla zdrowia i rozwoju człowieka w aspekcie fizycznym,

psychospołecznym i kulturowym.

C2. Zna i rozumie podstawowe zaburzenia/problemy życia intymnego u różnych kategorii pacjentów: osób

niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz osób z zaburzeniami/chorobami psychicznymi.

C3. Jest świadomy dylematów kompetencyjnych i moralnych, związanych z zaburzeniami seksualnymi oraz

zastosowaniem form rehabilitacji lub terapii seksualnej.

Opis przedmiotu

Pojęcie godności, autonomii, intymności, seksualności i rehabilitacji seksualnej. Wprowadzenie w problematykę życia intymnego osób niepełnosprawnych.

Seksualność i intymność osób niepełnosprawnych intelektualnie: zagadnienia etyczne, prawne i edukacyjne.

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie jako problem społeczno-kulturowy i instytucjonalny.

Życie intymne i zaburzenia seksualne osób niepełnosprawnych fizycznie lub chorych przewlekle, w tym: osób po urazach rdzenia kręgowego, pacjentów po niektórych zabiegach operacyjnych, kobiet po mastektomii, pacjentów kardiologicznych, osób zaopatrzonych w stomię układu pokarmowego lub moczowego, pacjentów neurologicznych (przede wszystkim z SM), cukrzyków, osób ze schorzeniami reumatoidalnymi.

Życie intymne osób z zaburzeniami psychicznymi. Medyczny, psychologiczny oraz społeczno-kulturowy kontekst choroby psychicznej. Życie intymne a schizofrenia. Życie intymne a depresja. 

Parafilie.

Życie intymne osób starszych. Społeczny obraz starości a seksualność osób starszych

Rehabilitacja seksualna a dylematy etyczno-społeczne i kompetencyjne. Wątpliwości etyczne dotyczące metod rehabilitacji seksualnej dla osób niepełnosprawnych. Spór o podział i zakres kompetencji dotyczących stosowania rehabilitacji seksualnej.