piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Siatkówka halowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Ściślak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Ściślak, adiunkt

Cel przedmiotu

Prezentacja siatkówki halowej jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej, rozwijającej wszechstronnie organizm człowieka. Zapoznanie studentów z czynnościami ruchowymi charakterystycznymi dla gry w siatkówkę halową. Wyposażenie studentów w umiejętności pozwalające na wykorzystanie siatkówki halowej do realizacji celów rekreacji oraz popularyzacji tej formy aktywności ruchowej.

Opis przedmiotu

Charakterystyka siatkówki. System współzawodnictwa w siatkówce halowej. Gry uproszczone w oparciu o siatkówkę halową. Zapoznanie z wyróżnionymi działaniami w grze w siatkówkę halową.