piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Koszykówka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Popowczak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Cichy, adiunkt,
dr M. Popowczak, adiunkt,
dr hab. A. Struzik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Poszerzanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do organizowania i prowadzenia, ćwiczeń, zabaw i gier z piłką ukierunkowanych na koszykówkę.

Nauczanie doboru zabaw, ćwiczeń i gier w koszykówce 3x3 do realizacji celów kultury fizycznej.

Zapoznanie z podstawowymi przepisami gry, stosowanymi we współzawodnictwie w koszykówce.

Wdrażanie do gry wg zasady „fair play”.

Zapoznanie ze sposobem organizacji turnieju w koszykówce (przykładowy system rozgrywek, protokół uproszczony zawodów, rola sędziów, przygotowanie boisk do gry).

Opis przedmiotu

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę pedagogiczną i metodyczną z zakresu koszykówki ukierunkowaną na promowanie prozdrowotnego stylu życia. Zapoznanie przyszłych animatorów ruchu z metodyką nauczania głównych i pomocniczych czynności ruchowych charakterystycznych dla gry w koszykówkę. Wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności przygotowania i realizowania zajęć z koszykówki. Wyposażenie studentów w niezbędne umiejętności do sprawnego komunikowania się podczas zajęć ruchowych ukierunkowanych na koszykówkę. Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu organizacji współzawodnictwa sportowego (imprez sportowych).