piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pedagogika leczniczo - terapeutyczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł II (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_16 - Pedagogika ogólna, andragogika

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Gnitecka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy pozwalającej na rozpoznanie i opisanie najważniejszych problemów niepełnosprawności. 2. Umożliwienie nabycia umiejętności pomocy osobom z niepełnosprawnością w różnych typach zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju 3. Kształtowanie wrażliwości na odmienności wynikające z niepełnosprawności 4. Ukształtowanie u studentów kreatywności w projektowaniu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Opis przedmiotu

Przedmiot "Pedagogika Leczniczo - Terapeutyczna"  umożliwia poznanie właściwości funkcjonowania osób ze zróżnicowanym rodzajem niepełnosprawności, a także osób niedostosowanych społecznie. Daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu edukacji i rehabilitacji jednostek z niepełnosprawnością. Przyczynia się do zdobycia orientacji w zagadnieniach pedagogiki leczniczej i terapeutycznej, co stanowi bazę do tworzenia programów pedagogiczno – terapeutycznych dla pacjentów wymagających trwałej i systematycznej opieki medycznej.