piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy terapii ręki

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstaw z zakresu oceny, diagnostyki i postępowania usprawniającego w obrębie kończyny górnej. 

Opis przedmiotu

Na przedmiocie student zostaje wprowadzony w zagadnienia dotyczące systemu szkolenia, standardów opieki i prowadzonych badań w zakresie terapii ręki obowiązujących w Europie i na świecie. Student zapoznaje się z podstawami teoretycznymi i praktycznymi oceny klinicznej i funkcjonalnej oraz wybranymi zagadnieniami z zakresu postępowania usprawniającego w obrębie kończyny górnej ze szczególnym uwzględnieniem ręki.