piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Projekt z praktyką - Terapia zajęciowa osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WTZ_12_I_S_03 - Praktyka - Terapia zajęciowa dorosłych (LD) praca i życie codzienne,
WTZ_12_I_S_04 - Praktyka - terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych fizycznie,
WTZ_12_I_S_05 - Praktyka - Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami psychicznymi,
WTZ_12_I_S_07 - Praktyka - Terapia Zajęciowa w ośrodkach terapii zajęciowej lub środowisku życia,
KTZ_12_I_S_27 - Terapia zajęciowa osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Doskonalenie wartsztatu pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem.

2. Skupienie uwagi na terapii zajęciowej kierowanej do grup klientów

3. Ustanowienie/wspieranie partnerstwa polegającego na współpracy instytucji i określo9nych grup osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie - projekt.

Opis przedmiotu

Kurs składa sie z dwóch zasadniczych części:

1. Praktyka. Doskonalenie warsztatu pracy studenta z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem. Do pracy z konkretnymi osobami w coraz szerszym zakresie dochodzi praca z grupami. Studenci w większym stopniu koncentrować się muszą na kwestiach organizacyjno-społecznych oraz włączeniu i integracji społecznej.

2. Projekt. Każdy student w ramach kursu powinien zrealizować zadanie polegające na ustanowieniu/wzmocnieniu partnerstwa co najmniej dwóch instytucji działających na rzecz osób wykluczoych społecznie, oraz włączyć do projektu określoną grupę klientów.