piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

terapia zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Praktyka - Terapia Zajęciowa w ośrodkach terapii zajęciowej lub środowisku życia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_02 - Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności,
KTZ_12_I_S_25 - Terapia zajęciowa w środowisku zamieszkania,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Piechura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Piechura, adiunkt,
dr B. Skolimowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem praktyki zawodowej w terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania jest przygotowanie studenta do pracy z  osobami wykluczonymi w miejscu zamieszkania i  współpraca pomiędzy klientami, ich rodzinami/opiekunami prawnymi;  osobami zarządzającymi miejscem zamieszkania klientów oraz placówkami interwencji. Student poznaje różne role terapeuty zajęciowego oraz poznaje  mechanizmy funkcjonowania różnych instytucji, środowisk dla osób wykluczonych społecznie.

Opis przedmiotu

Praktyka zawodowa w obszarze interwencji w zapobieganiu wykluczenia w miejscu zamieszkania ma na celu przygotowanie studenta do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich opiekunami prawnymi. Podczas jej trwania student praktykuje samodzielnie i pod nadzorem zespołu terapeutycznego przy wykorzystaniu  wiedzy i umiejętności dotychczas zdobytych. W trakcie trwania praktyki  student przygotowuje indywidualnie projekt dotyczący form zapobiegania wykluczenia społecznego.

Student :

-  praktykuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem, niepełnosprawnością, problemami prawnymi ;

-  przeciwdziała negatywnym skutkom wykluczenia społecznego osób w ich środowisku zamieszkania i ich opiekunami prawnymi;

-  rozwija swoje pomysły i praktyczne sposoby, w którym można dostosować realizację interwencji do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem, z którymi pracuje,

-  umożliwia zaangażowanie/dostęp do ważnych i znaczących zajęć dla jednostki lub grupy;

-  poznaje funkcjonowanie  środowiska domowego, ośrodków//placówek interwencji, w których terapeuta zajęciowy pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

- analizuje  rolę zajęcia  w procesie terapii osób wykluczonych i sposoby ich wspierania tak, aby doświadczyć  dobrostanu w życiu tych osób.