piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

terapia zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa w środowisku zamieszkania

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_01 - Etyka,
WTZ_12_I_S_01 - Praktyka orientacyjna / wstępna,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
PFIZ_12_II_S_22 - Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Piechura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Piechura, adiunkt,
dr B. Skolimowska, adiunkt

Cel przedmiotu

Cele :

1. Uzyskanie wiedzy w zakresie terapii zajęciowej w środowisku zamieszkania (domowe, mieszkania chronione, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, domy dziecka, dom samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki dla imigrantów i uchodźców, ośrodki penitencjarne i ośrodki opiekuńczo-resocjalizujące).

  2. Zdobycie wiedzy i umiejętności interpretacji podstawowych aktów prawnych  w zakresie możliwości korzystania klientów w/w. placówek z pomocy socjalnej, prawnej, ekonomicznej, zdrowotnej i edukacyjnej.

3.Nabycie umiejętności dobrania i zastosowania odpowiednich środków terapii zajęciowej w środowisku zamieszkania w zależności od potrzeb klienta.

4. Nabycie umiejętności opracowania projektu dotyczącego pomocy socjalno-prawnej klientów przebywających w różnych środowiskach wynikających z ich sytuacji życiowej.

5. Nabycie umiejętności kontrolowania efektów tych działań wraz z odpowiednią dokumentacją.

Opis przedmiotu

Terapia zajęciowa w środowisku zamieszkania to przedmiot, który daje studentowi możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie interwencji indywidualnych i grupowych u klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas zajęć student zdobywa umiejętności przeprowadzenia wywiadu z klientem, interpretacji dokumentacji pobytu klienta w danej placówce oraz pomocy w likwidacji problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Realizacja programu zajęć daje możliwość nabywania nowych umiejętności wykonywania odpowiednio dobranych środków terapeutycznych u osób z zagrożeniem wykluczenia w środowisku zamieszkania.