piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka terapii zajęciowej w starszym wieku

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_02 - Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Skolimowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Celem praktyki zawodowej w obszarze geriatrii jest przygotowanie studenta do pracy z  osobami starszymi i w podeszłym wieku i ich rodzinami/opiekunami prawnymi; poznanie różnych ról terapeuty zajęciowego oraz poznanie funkcjonowania różnych instytucji, środowisk dla  osób starszych i w podeszłym wieku

Opis przedmiotu

Praktyka zawodowa w obszarze geriatrii ma na celu przygotowanie studenta do pracy z osobami starszymi i w podeszłym wieku i ich rodzinami/opiekunami prawnymi. Podczas jej trwania student praktykuje samodzielnie i pod nadzorem przy wykorzystaniu  wiedzy i umiejętności dotychczas zdobytych.  

Student :

-  praktykuje z osobami starszymi i w podeszłym wieku   z ich niepełnosprawną ;

-  przeciwdziała negatywnym skutkom wykluczenia społecznego osób starszych i w podeszłym wieku i ich rodzin;

-  praktykuje z osobami w geriatrii  wraz z  rodzinami/opiekunami i rozwija swoje pomysły i praktyczne sposoby, w którym można dostosować realizację interwencji do potrzeb osób starszych, z którymi pracuje

-  umożliwia zaangażowanie/dostęp do ważnych i znaczących zajęć dla jednostki lub grupy;

-  praktykuje w zakresie ergonomii oraz w projektowaniu i wprowadzaniu adaptacji dla osób starszych i w podeszłym wieku

-  poznaje funkcjonowanie  środowiska domowego ,ośrodków//szpitali w których terapeuta zajęciowy pracuje z osobami starszymi i w podeszłym wieku

- analizuje  rolę zajęcia  w procesie aktywnego starzenia się i sposoby wspierania osób starszych, aby doświadczyć zdrowia i dobrego samopoczucia w późniejszym życiu.


  Praktyka przygotowuje studentów do samodzielnych działań zawodowych: od pierwszego kontaktu z klientami, przez ocenę i programowanie celów interwencji lub projektu do ich wykonania i ewaluacji całego procesu terapii zajęciowej.

Praktyka rozwija umiejętności współpracy z ramach zespołu multiprofesjonalnego, aby kompleksowo określić potrzeby zajęciowe klientów i zapewnić wysoką jakość serwisu.