piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ergonomia i adaptacje - aktywność adaptowana (AA)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_14 - Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń neurologicznych,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Piechura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
dr J. Piechura, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z wymogami ergonomii w środowisku domowym, w szkole, w pracy.

Zapoznanie studentów z  podstawowymi zasadami  oraz metodyką projektowania stanowisk pracy z uwzględnieniem wymogów osób niepełnosprawnych.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego transferu osób i przedmiotów w trakcie codziennych czynności.

Nauczenie asekuracji osób poruszających się na wózkach oraz zapoznanie z techniką jazdy i pokonywaniem barier architektonicznych.

Zapoznanie studentów z krajowymi  oraz międzynarodowymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapoznanie studentów z rekreacyjnymi i sportowymi formami aktywności osób niepełnosprawnych.


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia terapii zajęciowej w obszarze ergonomii dostosowanej do standardów obowiązujących w większości krajów europejskich z uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Standardy te zostały opracowane i wdrożone przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).