piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

terapia zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Ergonomia w środowisku życia i pracy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
WTZ_12_I_S_01 - Praktyka orientacyjna / wstępna,
KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
PFIZ_12_II_S_22 - Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Piechura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. B. Ostrowska, prof. AWF Wrocław,
dr J. Piechura, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi podstawami techniki i metodyki badania postawy ciała człowieka. Zapoznanie z praktycznymi aspektami badania czynnościowego pod kątem oceny postawy ciała człowieka oraz wykorzystania wyników badania do tworzenia programów profilaktyki zaburzeń statyki ciała z zachowaniem zasad ergonomii.

 Przygotowanie i opracowanie zestawów ćwiczeń dla różnych grup wiekowych klientów zapobiegającym zaburzeniom ich statyki ciała z zachowaniem zasad ergonomii. Ogólne zasady profilaktyki przeciążeń narządu ruchu człowieka.

Poznanie metod pomiaru, analizy i interpretacji ruchu człowieka w kontakcie z środowiskiem jako podstawy ergonomii. Zrozumienie znaczenia układu równowagi w interakcji człowieka z środowiskiem oraz nabycie umiejętności obiektywnej oceny układu równowagi.

Zapoznanie z zasadami ergonomicznego wykonywania czynności dnia codziennego.

 Zapoznanie z zasadami doboru i sposobem użycia urządzeń wspomagających wykorzystywanych w czynnościach życia codziennego (mycie, jedzenie, ubieranie, i in.) przez osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia terapii zajęciowej w obszarze ergonomii dostosowanej do standardów obowiązujących w większości krajów europejskich z uwzględnieniem polskiej rzeczywistości. Standardy te zostały opracowane i wdrożone przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).