piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

język obcy

Nazwa przedmiotu

Język obcy

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. niemiecki

Status przedmiotu

Przedmioty ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr M. Zajączkowska, lektor

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Erbert, lektor,
mgr M. Kordas, lektor,
mgr K. Leja, lektor,
mgr A. Mogilnicka, adiunkt,
mgr A. Sikorska, lektor,
mgr A. Strużyk, lektor,
mgr B. Wilczopolski, lektor,
mgr M. Zajączkowska, lektor

Cel przedmiotu

1. Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.

2. Wzbogacenie zasobu słownictwa o tematykę interdyscyplinarną potrzebną w kształceniu studentów kierunku Terapia Zajęciowa.

3. Rozszerzanie tematyki o kulturę i zwyczaje kraju nauczanego języka.

4. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauce języka obcego.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna struktury gramatyczne oraz słownictwo pozwalające na podejmowanie działań komunikacyjnych, zarówno w sytuacjach życia codziennego jak i w środowisku akademickim czy zawodowym. Zdobędzie umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych, a także formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, o tematyce ogólnej i interdyscyplinarnej.