piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zagadnienia kliniczne w neurologii i neurochirurgii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr O. Kahl, asystent,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
mgr J. Resel-Krzyszkowska, wykładowca

Cel przedmiotu

C1: Zdobycie wiedzy w zakresie zespołów neurologicznych oraz w zakresie zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Uzyskanie wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo i chirurgicznie. Zdobycie wiedzy w zakresie wczesnej fazy pooperacyjnej z uwzględnieniem aspektów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych i klinicznych. Zdobycie wiedzy w zakresie powikłań wczesnych i późnych wynikających z uszkodzeń układu nerwowego oraz z ograniczenia aktywności fizycznej.C2: Zdobycie wiedzy w zakresie kompensacji układu nerwowego. C3: Poznanie i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej przedmiotowej oceny klinicznej u osób z uszkodzeniem układu nerwowego w aspekcie rozpoznania objawów neurologicznych na potrzeby terapii zajęciowej. C4: Uzyskanie umiejętności określania zaburzeń funkcjonalnych zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego w uszkodzeniach układu nerwowego. C5: Różnicuje objawy neurologiczne w odniesieniu do ograniczonej aktywności.

Opis przedmiotu

Student zdobywa wiedzę w zakresie zespołów neurologicznych oraz w zakresie zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Uzyskuje wiedzę na temat  uszkodzeń układu nerwowego, klinicznych deficytów neurologicznych, różnicowania objawów w zależności od miejsca uszkodzenia oraz rodzaju patologii. Student zdobywa wiedzę w zakresie powikłań wczesnych i późnych wynikających z uszkodzeń układu nerwowego oraz z ograniczenia aktywności. Student zapoznaje się z charakterystyką wczesnej fazy pooperacyjnej z uwzględnieniem aspektów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych i klinicznych. Student uzyskuje wiedzę na temat  kompensacji układu nerwowego. Student nabywa umiejętność rozpoznawania objawów neurologicznych u osób z uszkodzeniem układu nerwowego potrzeby terapii zajęciowej. Uzyskuje umiejętność określania ograniczeń aktywności i uczestniczenia zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego w przebiegu uszkodzeń układu nerwowego. Różnicuje objawy neurologiczne w odniesieniu do ograniczonej aktywności.