piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka - Terapia zajęciowa dorosłych (LD) praca i życie codzienne

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTZ_12_I_S_12 - Terapia zajęciowa osób dorosłych z niepełnosprawnością uczenia się (LD)

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Rozwinięcie podstaw warsztatu praktycznego (umiejętności i postaw) dotyczącego niepełnosprawności uczenia się

2.  Zapoznanie z pracą terapeuty zajęciowego w obszarze niepełnosprawności uczenia się 

3.  Zapoznanie z zasadami pracy oraz prowadzeniem dokumentacji instytucji/placówek oferujących terapię zajęciową związaną z obszarem pracy lub życia codziennego osób z niepełnosprawnością uczenia się

Opis przedmiotu

Program praktyki:

Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania instytucji, oferujących terapię zajęciową związaną z pracą lub środowiskiem lokalnym osób z niepełnosprawnością uczenia się.

Zapoznanie z ogólnymi warunkami pracy, regulaminem instytucji, strukturą zatrudnienia.

Zapoznanie z ofertą/serwisem dla osób z niepełnosprawnością uczenia się, korzystających z usług instytucji lub jej partnerów.

Zapoznanie z rolą terapii zajęciowej w obszarze niepełnosprawności uczenia się w kontekście pracy lub życia codziennego oraz miejscem terapeuty zajęciowego w zespole multiprofesjonalnym.

Podejmowanie działań z osobami z niepełnosprawnością uczenia się, korzystającymi z usług instytucji – zgodnie z poleceniami osoby/osób prowadzących praktykę.