piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka - Terapia zajęciowa dzieci: klinika i szkoła
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyka

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTZ_12_I_S_03 - Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej,
KTZ_12_I_S_02 - Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Zawadzka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Smoliński, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem praktyki zawodowej w obszarze pediatrii jest przygotowanie studenta do pracy z dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami/opiekunami prawnymi; poznanie różnych ról terapeuty zajęciowego oraz poznanie funkcjonowania różnych instytucji, środowisk dla dzieci i młodzieży

Opis przedmiotu

Praktyka zawodowa w obszarze pediatrii ma na celu przygotowanie studenta do pracy z dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami/opiekunami prawnymi. Podczas jej trwania student praktykuje samodzielnie i pod nadzorem przy wykorzystaniu  wiedzy i umiejętności dotychczas zdobytych.  

Student :

-  praktykuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;

-  przeciwdziała negatywnym skutkom wykluczenia społecznego dzieci /młodzieży i ich rodzin;

-  praktykuje z dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami/opiekunami z niepełnosprawnością intelektualną/ w uczeniu się;

-  umożliwia zaangażowanie/dostęp do ważnych i znaczących zajęć dla jednostki lub grupy;

-  praktykuje w zakresie ergonomii oraz w projektowaniu i wprowadzaniu adaptacji dla dzieci i młodzieży;

-  poznaje funkcjonowanie ośrodków/szkół/szpitali w których terapeuta zajęciowy pracuje z dziećmi/młodzieżą

  Praktyka przygotowuje studentów do samodzielnych działań zawodowych: od pierwszego kontaktu z klientami, przez ocenę i programowanie celów interwencji lub projektu do ich wykonania i ewaluacji całego procesu terapii zajęciowej.

Praktyka rozwija umiejętności współpracy z ramach zespołu multiprofesjonalnego, aby kompleksowo określić potrzeby zajęciowe klientów i zapewnić wysoką jakość serwisu.