piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Nieokreślony

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością uczenia się (LD)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Smoliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt,
dr A. Smoliński, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy pozwalającej na rozpoznanie i opisanie najważniejszych problemów niepełnosprawności uczenia się.

Umożliwienie nabycia umiejętności pomocy osobom z trudnościami w uczeniu się.

Kształtowanie uzasadnionych naukowo poglądów i postaw odpowiadających postrzeganym współcześnie i przewidywanym potrzebom i problemom osób z niepełnosprawnością uczenia się.

Opis przedmiotu

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy o różnych formach niepełnosprawności uczenia się. Zajęcia odbywać będą się w formie wykładów i ćwiczeń. Studenci odwiedzą trzy różne placówki zajmujące się edukacją i rewalidacją osób z niepełnosprawnością uczenia się. W placówkach studenci przeprowadzą hospitacje zajęć rewalidacyjnych, następnie będą asystować terapeutom, oraz prowadzić zajęcia pod ich nadzorem. Ponadto studenci w oparci o zdobywane doświadczenia przygotują program wspierania edukacyjnego i/lub rewalidacyjnego, a następnie przeprowadzą zaakceptowane programy w placówkach.