piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa - dzieci - zagadnienia edukacyjne i umiejętność pracy w szkole

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Smoliński, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Smoliński, adiunkt

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę obejmującą podstawy dydaktyki ogólnej oraz wybrane elementy nauk pokrewnych.

Rozpoznawanie i wskazywanie możliwych form i metod pracy dydaktycznej.

Zapoznanie z problematyką funkcjonowania różnych placówek oświatowych.

Kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych w oparciu o zdobyte umiejętności.

Opis przedmiotu

Studenci poznają w szerokim zakresie informacje i umiejętności dydaktyczne. Zapoznają się z zasadami i metodami prowadzenia zajęć dydaktycznych głównie w obrębie wychowania fizycznego. W trakcie zajęć studenci odwiedzą placówki oświatowe, w których pod opieką nauczycieli szkolnych i akademickich zapoznają się z funkcjonowaniem współczesnej szkoły.