piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Patologia i zagadnienia kliniczne w pediatrii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych wieku rozwojowego w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków terapii zajęciowej i planowanie procesu terapii zajęciowej dziecka i jego rodziny/najbliższego otoczenia.

Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u niemowląt, dzieci i młodzieży

Opis przedmiotu

Program obejmuje aspekty patologii wieku rozwojowego. Przedmiot obejmuje wiedzę o podstawowych jednostkach i zespołach chorobowych wieku rozwojowego w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków terapii zajęciowej i planowanie procesu terapii zajęciowej dziecka i jego rodziny/ najbliższego środowiska; podstawy badania podmiotowo-przedmiotowego w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej; przedstawienie wybranych badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb programowania terapii zajęciowej w pediatrii i neurologii dziecięcej.