piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Terapia Zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Proces i modele praktyki w terapii zajęciowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
PTZ_12_I_S_02 - Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
PFIZ_12_I_S_05 - Socjologia,
KTZ_12_I_S_01 - Wstęp do terapii zajęciowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Piechura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr J. Piechura, adiunkt,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Rozumie i potrafi stosować dialog i stosuje się do zasady praktyki skoncentrowanej na kliencie

C2 Rozumie wybrane obszary odniesienia i zasady ich wykorzystania w praktyce terapii zajęciowej.

C3 Rozumie i potrafi się przygotować do profesjonalnego kontaktu z klientem i jego rodziną opartego na zasadach praktyki nakierowanej na klienta oraz dokumentowania wywiadu.

C4 Rozumie i stosuje podstawowe koncepcje procesu terapii zajęciowej.

C5 Rozumie i wprowadza w praktyce modele stosowane w terapii zajęciowej

Opis przedmiotu

W trakcie realizacji przedmiotu student pozna różne teoretyczne modele terapii zajęciowej:

Canadian Model of Occupational Performance. Kanadyjski Model Efektywności Zajęcia/ Pracy,

Person – Environment - Occupation Model (Law i wsp. 1996). Model Osoba - Środowisko - Zajęcie

Person-Environment-Occupation-Performance Model (Baum i Christiansen 2005). Model Osoba-Środowisko-Efektywność 

Kawa Model (Iwama 2005).

The Model Of Human Occupation (MOHO), Model ludzkiego zajęcia opracowany przez Gary Kielhofnera (MOHO).     

W trakcie realizacji przedmiotu student pozna proces terapii zajęciowej według Canadian Practice Process Framework (CPPF)- Kanadyjska struktura procesu w praktyce