piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia zajęciowa - podstawowe umiejętności

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty kierunkowe.

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr B. Skolimowska, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni,
dr D. Zawadzka, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie do wykorzystywania umiejętności terapeuty zajęciowego w praktyce

 Poznanie głównych obszarów rozwoju kompetencji terapeuty zajęciowego

Opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studenta terapii zajęciowej do właściwego przeprowadzenia procesu terapii zajęciowej w oparciu o podstawowe umiejętności, do których należą: umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy indywidualnej i grupowej, umiejętności właściwego pozyskiwania i korzystania ze źródeł informacyjnych, a także umiejętności rozpoznawania kompetencji generalnych i specyficznych dla zawodu terapeuty zajęciowego.