piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wstęp do terapii zajęciowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt

Cel przedmiotu

Student:

1. Potrafi wyjaśnić teoretyczne podstawy terapii zajęciowej, rozumie znaczenie holistycznego podejścia do

kwestii zdrowia, dobrostanu, niepełnosprawności oraz aktywności i partycypacji.

2. Integruje i włącza elementy wiedzy biologicznej, medycznej, psychologicznej i społecznej wyjaśniając

koncepcje zajęć, aktywności i partycypacji.

3. Rozumie znaczenie praktyki skupionej na kliencie w terapii zajęciowej, potrafi zastosować elementy modeli

praktycznych uwzględniając perspektywę klienta.

4. Rozumie podstawy procesu uczenia się przez całe życie (LLL) i potrafi wykorzystać w nauce elementy metody

problemowej (PBL)

5. Rozumie znaczenie praktyki opartej na dowodach (EBP) w terapii zajęciowej, potrafi wyróżnić i przeanalizować

wybrane ramy odniesienia i zmieniający się paradygmat terapii zajęciowej

Opis przedmiotu

Wstęp do terapii zajęciowej wprowadza w zagadnienia leżące u podstaw nauk (occupational science) oraz

zawodów związanych z zajęciową naturą człowieka. Przedstawiony zostaje rys historyczny terapii zajęciowej na

świecie i Polsce oraz jej współczesne ramy, z uwzględnieniem kierunków rozwoju. Wskazana jest również

odrębność i podobieństwa do dziedzin i profesji pokrewnych. W kursie uwględnione zostają wybrane

perspektywy teoretyczne terapii zajęciowej, modele praktyczne oraz ramy odniesienia w pracy terapeutycznej.

Wprowadzane są również wybrane narzędzia praktyczne wykorzystywane obecnie w terapii zajęciowej oraz, w

ograniczonym zakresie, działania praktyczne w pracowni terapii zajęciowej.