piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

terapia zajęciowa

Nazwa przedmiotu

Pedagogika ogólna, andragogika i czasu wolnego

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty ogólnoakademickie - Moduł I (Moduł I lub II do wyboru)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt,
dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1.Umożliwienie zdobycia  wiedzy obejmującej podstawy pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz pedagogiki czasu wolnego

2.  Zapoznanie z problematyką funkcjonowania różnych środowisk społecznych i wychowawczych

3. Kształtowanie umiejętności analizy przyczyn i przejawów trudności w kontaktach interpersonalnych oraz sposobów ich efektywnego przezwyciężania

4. Wskazanie roli czasu wolnego w życiu człowieka oraz konstruktywnych sposobów jego wykorzystania

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stwarza możliwości doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz zdobywanie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy terapeuty zajęciowego.