piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia człowieka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

SPORT_14_II_S_sd018 - Anatomia na żywym człowieku,
KWF_12_I_S_08 - Biochemia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr K. Burak, wykładowca,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
dr J. Mencel, asystent,
dr K. Wittenbeck, wykładowca

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z czynnością organizmu człowieka na poziomie:
komórkowym, narządowym oraz systemowym w czasie spoczynku oraz wysiłku.

Opis przedmiotu

Przedmiot wyjaśnia procesy fizjologiczne pozwalające utrzymać homeostazę w organizmie,
w spoczynku oraz podczas wysiłku fizycznego.