piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt,
dr Z. Lewandowski, adiunkt,
prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Uzyskanie przez studenta wiedzy z biochemii statycznej

C2. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w zrozumieniu biologicznych mechanizmów i wskaźników funkcjonowania organizmu

C3. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w zrozumieniu fizjologii i patologii schorzeń

C4. Umiejętność odpowiedzi na zagadnienia zaliczeniowe 

Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z elementami wiedzy z zakresu biochemii statycznej, koniecznymi w zrozumieniu biologicznych mechanizmów i wskaźników funkcjonowania organizmu oraz fizjologii i patologii schorzeń. W toku nauki student pozna podstawowe definicje i pojęcia biologiczne. Aminokwasy - ich podział, egzo- i endogenne; budowę i funkcję peptydów. Białka - budowa i funkcje; w tym  enzymy, proenzymy i izoenzymy. Podział, znaczenie, występowanie i przemiany w organizmie węglowodanów i tłuszczy. Szczeble organizacji żywych organizmów - komórka, tkanka, narząd, układ. Układ dokrewny - funkcja hormonów w organizmie człowieka. Okresy rozwojowe człowieka – od narodzin do śmierci – charakterystyka ogólna. Etapy rozwoju człowieka - rozwój prenatalny. Style życia i ich związek ze zdrowiem. Czynniki endogenne i egzogenne rozwoju osobniczego człowieka. Pojęcie normy. Wiek osobnika, metody oceny wieku. Siatki centylowe. Tempo rozwoju. Skład płciowy populacji. Trend sekularny, adaptacja, adaptabilność, adjustacja. Podstawy antropometrii - pomiar WHR, BMI, BMR. Podstawowe wielkości statystyczne.