czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biegowe formy ruchu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru z aktywności fizycznej (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Wskazanie korzyści wynikających z uprawiania biegowych form ruchu. 
  2. Nabycie umiejętności wykorzystania biegowych form ruchu do kształtowania sprawności motorycznej u osób w różnym wieku.
  3. Przygotowanie do pełnienia roli planującego, organizującego i prowadzącego zajęcia biegowe.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu: 

a) wiedzy teoretycznej i praktycznej, która umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania: 

1. Po co biegać? - aspekt zdrowotny (zdrowie fizyczne i psychiczne), aspekt poznawczy, aspekt społeczny. 

2. Jak przygotować się do biegania? - motywacja, sprzęt sportowy, dieta, suplementacja i nawodnienie, regeneracja organizmu, kontuzje powstające w treningu biegowym - zapobieganie

3. Jak biegać? - technika, metody, środki i formy zajęć biegowych, zasady obciążania organizmu treningiem biegowym, w zależności od wieku, płci, planowanie treningu biegowego, metody kontroli i samokontroli organizmu u osób biegających, zasady obciążania organizmu treningiem biegowym w zależności od wieku.

b) umiejętności praktycznych pozwalających zorganizować i przeprowadzić różnorodne zajęcia i zawody biegowe. 

Dominującą formą zajęć jest metoda praktycznego działania, stosuje się również wykład, dyskusję i metody aktywizujące.