środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Terapia zajęciowa

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terenoterapia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Górska-Kłęk, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 Uzyskanie przez studenta wiedzy z  zasad zielonej opieki (green care)

C2 Wykorzystanie zdobytych wiadomości w zrozumieniu oddziaływania czynników przyrodoleczniczych na człowieka.

C3 Wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat rozwiązań wspomagających terapie zielone

C4 Uzyskanie wiedzy na temat ogrodów o funkcjach terapeutycznych 


Opis przedmiotu

Wprowadzenie, cele lecznicze, rodzaje i charakterystyka podstawowych form zielonej opieki (green care). Naturalne czynniki przyrodolecznicze: klimat, krajobraz, szata roślinna, faun, oraz towarzyszące czynniki fizyczne pobudzające, usprawniające zmysły: światło, dźwięk, zapach, cechy stosowanych materiałów (faktura, kolor, kształt, temperatura) itp. Współczesny styl życia a potrzeba terenoterapii: zanieczyszczenia antropogeniczne, technicyzacja środowiska życia, choroby cywilizacyjne. Rola terenoterapii  w usprawnieniu funkcji układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego.  Terenoterapia a straty energetyczne. Terenoterapia w zaburzeniach psychosomatycznych. Przykłady barier i rozwiązań ułatwiających poruszanie się w terenie osób niepełnosprawnych. Rozpoznawanie wybranych gatunków flory i fauny. Elementy wspomagające terenoterapię. Innych terapie oparte na kontakcie z przyrodą. Ogrody lecznicze dla różnych grup niepełnosprawnych. Przykłady dobrych praktyk w Polsce i na świecie.